Seaford School District Home

Calendar

News and Announcements

Food Truck Food Service Canceled for July 10th Featured Photo

Food Truck Food Service Canceled for July 10th

Due to the weather impact from Tropical Storm Fay, the Seaford School District’s Summer Food Service Program served from the food trucks will NOT operate today, Friday, July 10, 2020. We apologize for any inconvenience this may cause. The Summer Food Service Program will resume again next week serving meals on Monday, Wednesday and Friday. Everyone please stay safe.
Depatman Edikasyon Delaware ap fè patenarya ak Bloosurf pou bay asistans ak entènèt abòdab Featured Photo

Depatman Edikasyon Delaware ap fè patenarya ak Bloosurf pou bay asistans ak entènèt abòdab

Depatman Edikasyon Delaware ap fè patenarya ak Bloosurf pou bay asistans ak entènèt abòdab. DOE pral kouvri pri pou apeprè 3.500 fanmi pou enstalasyon estanda ak twa mwa sèvis entènèt. Ou ka kalifye pou asistans si ou gen yon elèv ki ale nan Seaford School District, w ap viv nan yon zòn kote Bloosurf ki disponib, ou pa yon kliyan Bloosurf ki deja egziste, epi ou kalifye pou yon pwogram asistans piblik. Pwogram asistans piblik yo gen ladan MEDICAID, asistans lojman piblik, SNAP, TANF, Revni Sekirite Siplemantè, Pwogram Nasyonal Repa nan Lekòl / Head Start, Pwogram Asistans Enèji Lakay Ba, ak WIC. Nou pral kenbe tou yon evènman an pèsòn pou ofri asistans avèk aplikasyon an. Evènman sa a pral Lendi 13 jiyè ant 3 ak 6 pm nan sal biwo Seaford School District Office.